Uitgelicht evenement: de productpresentatie anno 2013

Bedrijf,Blog,Events,Trends 02/28/2013 10:41 pm

Tot nu toe schreven we hier voornamelijk over evenementen in de vorm van feesten en bedrijfsevenementen. Tot deze laatste categorie  behoren natuurlijk de evenementen voor het personeel van een bedrijf, maar er is nog een type bedrijfsevenement dat zich de laatste jaren steeds sterker ontwikkeld: evenementen dóór een bedrijf om het bedrijf zelf in de spotlights te zetten. Het gaat dan meestal om een productpresentatie, maar juist dit aspect is aan een sterke evolutie bezig.

apple-iphone-samsung-galaxy-s4

De moderne productpresentatie is een feest, zowel voor het bedrijf dat het geeft, maar nog meer voor de bezoekers. Deze bezoekers zijn vaak als professional aanwezig, maar waar dit vroeger leidde tot droge, rationele presentaties komt de nadruk steeds meer te liggen op het creëren van een ambiance en setting waarin de professional liefst even vergeet professional te zijn. De productpresentatie anno 2013 is een emotionele gebeurtenis.

Nergens is dit fenomeen duidelijker dan in de wereld van de mobiele technologie. Deze sector is de laatste jaren enorm aan het groeien, waardoor de markt voor iedere speler allerminst stabiel is. Juist het overbrengen van het juiste gevoel is hierbij een centrale factor die voor succes kan zorgen.

Aan de wieg van deze groei van de mobiele sector staat natuurlijk het Amerikaanse bedrijf Apple. De productpresentaties van het bedrijf golden dan ook jarenlang als de gouden standaard voor iedere speler die zich op dezelfde markt wilde begeven en een eigen product wilde tonen op een eigen evenement.

Dit had slechts ten dele te maken met het product zelf wat op het evenement getoond wordt. Het waren, en zijn, in sterke mate de sfeer en de mensen die Apple’s evenementen maken tot een happening waar je bij wilt zijn. En iedereen die zich beroepsmatig in de positie bevindt om deze bij te mogen wonen prijst zichzelf gelukkig. Het is niet moeilijk om voor te stellen wat voor een impact dit gevoel heeft op de manier waarop een nieuwe product wordt ontvangen. Enthousiasme is al aanwezig als de zaal volloopt. Het enige waar nog op gewacht moet worden is het moment waarop dit enthousiasme zich mag ontladen: het moment waarop het nieuwe product gepresenteerd wordt.

Dit jaar lijkt het jaar te gaan worden waarop ook de laatste barriëre zal verdwijnen. Waar Apple’s bedrijfspresentaties nog dóór en vóór professionals waren, nadert het punt dat het evenement zélf zich meer en meer zal gaan richten op de klant in plaats van op zakenpartners en journalisten. Grote bedrijven realiseren zich terecht meer en meer dat een enthousiaste klant meer waard is dan enthousiaste partner of recensie. Of in ieder geval minstens even veel.

samsung-unpacked

Het Zuid-Koreaanse electronicaconcern Samsung lijkt zich dit als eerste te realiseren. En dus is de productpresentatie van de Samsung Galaxy S 4 smartphone slechts ten dele gericht op de mobiele industrie zelf, maar wordt er synchroon een evenement georganiseerd dat zich volledig richt op de eindgebruiker. Deze kan dan zowel de presentatie zelf zien, maar ook meeproeven van de sfeer. Als Samsung erin slaagt om juist deze eindgebruiker mee te nemen in de gevoelsmatige boodschap van het evenement dan volgt de rest vanzelf wel.

Natuurlijk zal het evenement rond deze Galaxy S4 telefoon in grote lijnen vergelijkbaar zijn met andere bedrijfsevenementen. De strakke choreografie van show en informatie, muziek, en licht moeten de bezoeker in de juiste stemming brengen. Het grote verschil is dus de rol van de bezoeker.

Op deze manier zien we dus dat een van oorsprong droog evenement, de productpresentatie, meer en meer ontwikkeld tot een feestelijk evenement waarin het product weliswaar centraal staat, maar de presentatie niet meer één- maar juist multidimensionaal is.

samsungunpacked

Wie benieuwd is geworden naar Samsung’s opzet van een dergelijke productpresentatie-nieuwe-stijl kan de gebeurtenissen op 14 en 15 maart op New York’s Times Square in de gaten houden. Hier speelt het gedeelte van het zogeheten Unpacked 2013 evenement zich af dat zich richt op de gebruiker zelf.